Pedagojik formasyon kalktı mı? Danıştay pedagojik formasyonu kararı…

Öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim olan pedagojik formasyon, belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar tarafından alınabiliyordu. Pedagojik formasyon için Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon’ dersi alarak mezun olurken, başka öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyordu. Açılan dava için Danıştay orta karar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna nazaran hala süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların kelam konusu yürütmeyi durdurma kararının türel tesirine binaen yasal desteği ortadan kalktı.

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Ait Çerçeve Metot ve Temeller doğrultusunda YÖK’ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ait Türk Ruhsal İstişare ve Rehberlik Derneği’nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük müracaatta Danıştay orta karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna nazaran hala süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların kelam konusu yürütmeyi durdurma kararının tüzel tesirine binaen yasal desteği ortadan kalkmıştır.

PEDAGOJİK FORMASYON KİMLER ALABİLİR?

Talim ve Terbiye Şurasının (TTK), 20 Şubat 2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar Pedagojik formasyon eğitimi alabiliyor.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon’ dersi alarak mezun olurken, öbür öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf idaresi, rehberlik üzere dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Konseyi’nin açıkladığı yaklaşık 100’e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, yalnızca eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri kısmı olan üniversitelerde açılabiliyor.