İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile ‘orman’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilgilerine nazaran artan sıcaklık pahaları sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Başkanlığın valiliklere gönderdiği “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” bahisli genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve etrafında artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; son periyotta meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri ortasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe paklığı, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, güç nakil sınırı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal yahut dikkatsizlik sonucunda gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken önlemler sıralandı. Buna nazaran:

Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların etrafında ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanacak.

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına müsaade verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve gibisi tertiplerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu üzere yanıcı husus kullanımına müsaade edilmeyecek.

DEVRİYELER SIKILAŞTIRILACAK

Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel önlem alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve gibisi etkilenebilecek alanlar belirlenerek, bu alanların yetkilisine kendi önlemlerini almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve ihtarlar yapılacak. Toplumsal ve ferdi önlemler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman vazifelileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin daima hale getirilecek, devriye vakitleri sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve müşahede faaliyetlerinin arttırılacak.

KRİTİK YERLERE YANGIN EMNİYET YOLU YAPILACAK

Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları üzere özel yangın
tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesisler, ziraat toprakları üzere yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; sahiplerince bu alanlarla orman ortasına yangın emniyet yolları açılacak.

HAVA ARAÇLARININ SU ALMA YERLERİ PERİYODİK OLARAK DENETİM EDİLECEK

Orman yangınlarına bilhassa havadan yapılacak müdahalelerde helikopter üzere hava ögelerinin su alma yerlerinin su doluluk düzeyinin periyodik olarak denetim edilecek varsa muhtaçlık duyulan alanlarda yeni su alma noktaları yapılacak.

Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel yönetimi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman yönetimi, askeri birlikler, kolluk üniteleri vb. kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacak, araç/ekipman muhtaçlığı gözden geçirilerek tamamlanacak.

Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgilendirilecek. Orman yangınında hizmetine gereksinim duyulacak ünitelerin en süratli müdahale edecek formda işçi, araç, ekipman vb. tüm hazırlıklılarını acil olarak tamamlamaları sağlanacak. Orman yangınına hassas alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü başka önlemler acilen alınacak.

YANGINA MÜDAHALE TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI KAPSAMINDA OLACAK

Önleyici önlemlerin uygulanması basamağı ve yangınlara müdahale evresinde AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecek.

Yangın mahallinde yangına müdahale eden grupların Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin idaresinde hareket edilecek. Müdahalede vazife alan kurum kuruluşlar, özel bölüm, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin uyumunun Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilecek.

KAYNAK: DHA