Çamur ve idrardan biyoçimento geliştirildi

Nanyang Teknoloji Üniversitesi(NTU) bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir yöntemle idrar ve endüstriyel atıkları yenilenebilir bir çimento türüne dönüştürmeyi başardıklarını duyurdular. Yeni yöntem, geleneksel çimentonun daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir alternatifini oluşturmayı mümkün kılacak.

Eski anıtların restorasyonunda kullanılabilecek

Geliştirilen biyoçimento, iki ana maddeye sahip. Bunlardan ilki asetilen gazı üretiminin bir yan ürünü olan endüstriyel karbür çamuruyken diğeri insanlar, inekler veya domuzlar gibi memelilerin idrarından elde edilen üreden oluşuyor.

İlk olarak karbür çamurunun bir asitle işlenmesiyle kalsiyum elde edildi. Üre, bu kalsiyuma eklenerek sementasyon çözeltisi oluşturuldu. Oluşturulan bu çözeltiye özel bakterilerin eklenmesi üreyi karbonat iyonları oluşturmak üzere parçalamasına olanak tanıdı. Sonrasında ‘mikrobik olarak indüklenen kalsit çökeltme’ isimli bir süreçte bu karbonat iyonları çözünüp kalsiyum iyonları ile reaksiyona girerek sert, katı kalsiyum karbonat ürünü sağlandı.

Reaksiyon gerçekleşirken karışım kum veya toprak ile birleştiğinde kalsiyum karbonat kum veya toprak partiküllerini birbirine bağladı ve aralarındaki boşlukları doldurdu. Tüm bu işlemlerin oda sıcaklığında gerçekleşmesiyle geleneksek çimento üretim süreçlerine oranla büyük kolaylık ve daha çevreci bir yöntem sunulacak.

Boston Dynamics, Spot’un yeni dans videosunu yayınladı

1 gün önce eklendi

Geliştirilen biyoçimentonun şantiyelerde zeminin güçlendirilmesi ve tatlı su depoları inşa edilmesi için kullanılabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda çatlakları doldurmak ve hasarlı taş anıtların bölümlerini yeniden inşa etmek için de malzemeden yararlanılabilecek.

NTU araştırmacıları, biyoçimentonun Çin’deki UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Dazu Kaya Oymaları’ndan bir Buda’nın el parmaklarında kırılan parçaları restore etmek için kullanıldığını söyledi.

  • Anasayfa
  • Popüler Bilim
  • Zamazingo Haberleri
  • Çamur ve idrardan biyoçimento geliştirildi